'In Spijkenisse staat een spookflat'

X-factorVerontwaardiging en beroering heerst er onder de bewoners van de flat De Akkerstede in Spijkenisse. Reden is een filmpje dat via Paranormaal TV het wereldwijde web heeft bereikt. Het filmpje dateert overigens al uit 2006.

Volgens het filmpje - dat ook via YouTube is te bekijken - is het in de hoogste flat van Spijkenisse niet pluis. Dat komt omdat er (vroeger) twee onderaardse rivieren daar elkaar kruisten. En dat geeft negatieve energie meent een commentator op het filmpje. Hierdoor zijn zes zelfmoorden uit de afgelopen twee jaar, de vele gevallen van ernstig zieke bewoners en elkaar de tent uit ruziënde bewoners, te verklaren.

Volgens de bewonersvereniging van de flat slaat het filmpje nergens op. Van ruzies of veel zieken zou helemaal geen sprake zijn. Sinds de opening in 2000 hebben er meerdere pogingen en zeker twee zelfmoorden plaatsgevonden van de 65 meter hoge flat. Bij de laatste probeerde een vrouw haar dochter nog tegen te houden, maar was net te laat. De politie zegt geen suïcidecijfers bij te houden. Wel weet een woordvoerder te melden dat hoge gebouwen vaker in trek zijn bij zelfmoordenaars. Maar meestal zijn het niet bewoners die daar vanaf springen, maar mensen die een plek zoeken om zich van het leven te beroven.

Achter Paranormaal TV gaat een groep 'zwevers' schuil die zich omschrijven als paragnosten, mediums, journalisten, filosofen, artsen en 'sceptici'. Twee onderaardse rivieren die elkaar kruisen kan volgens hen ook een positief effect hebben. Dan kan er bijvoorbeeld een kathedraal op het 'kruispunt' worden gebouwd. Bij een negatief effect ontstaan toestanden zoals in de torenflat.

Het Algemeen Dagblad vroeg aan historicus Bob Benschop van het streekarchief wat er vroeger op de plek van De Akkerstede stond. Een kaart uit 1701 geeft een eendenkooi weer. Kruisende rivieren heeft hij niet kunnen ontdekken in de archieven.


'Aluminiumhoedjes' filmpje