Drinkwater bedreigd door zeespiegel

Icoon MilieuDe stijgende zeespiegel vormt een veel groter gevaar voor het drinkbare grondwater dan tot dusver werd gedacht. Dat stellen wetenschappers van de Ohio State University in de Verenigde Staten in een rapport dat vandaag bekend werd.

Bij de meeste voorspellingen wordt alleen gekeken hoeveel land er verloren gaat als de zeespiegel blijft stijgen. Daarbij gaat men ervan uit dat er ongeveer evenveel drinkbaar grondwater verdwijnt als er land verloren gaat.

Volgens de Amerikaanse onderzoekers verdwijnt er echter veel meer drinkwater, doordat het grondwater in aanraking komt met het zoute zeewater. Dat dringt onder de waterspiegel tot ver in het binnenland de bodem binnen. Zelfs een geringe hoeveelheid zeewater kan grondwater ongeschikt maken voor consumptie. Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zal de zeespiegel in 2100 met 14 tot 44 centimeter stijgen.