Wikipedia-bijdragen vervangen werkstukken

Icoon OnderwijsBuitengewoon hoogleraar Martha Groom van de Universiteit van Washington laat haar studenten Wikipedia-artikelen in plaats van werkstukken schrijven. Zo hoopt ze haar steentje bij te dragen aan de vrije encyclopedie. Groom vertelde dat ze de werkstukken meer nut wilde geven; normaal gesproken lezen namelijk alleen zijzelf en de student de ingeleverde artikelen. Bovendien zou het een leuke introductie tot de wetenschappelijke wereld zijn, waar verspreiding van kennis dagelijkse routine is.

Van de 48 studenten die de opdracht kregen vond slechts één student dat een werkstuk schrijven nuttiger was dan deze opdracht. De meerderheid voelde zich meer betrokken bij hun werk en Groom vond het niveau van de artikelen hoger dan doorsnee werkstukken. Alleen de Wikipedia-gemeenschap was minder onder de indruk en verwijderde één van de aangeleverde stukken binnen 24 uur. Vier andere stukken volgden na enig overleg, de inhoud daarvan werd verwerkt in andere artikelen.

Het schrijven van Wikipedia-artikelen bracht voor de studenten nieuwe vaardigheden met zich mee. Ze moesten rekening gaan houden met de schrijfstijl van Wikipedia, de auteursrechten en duidelijke referenties opgeven. Of Groom doorgaat met haar experiment is nog niet duidelijk.