Homo roepen naar politieagent niet strafbaar

Icoon OpmerkelijkDe politierechter van de rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag een 19-jarige man uit Utrecht vrijgesproken van belediging van een politieagent. De man zou afgelopen nieuwjaarsnacht een politieagent in Den Bosch hebben beledigd door 'homo' naar hem te roepen.

De politieagent voelde zich daardoor in zijn eer en goede naam aangetast. De politierechter meent dat de enkele uitlating 'homo' geen beledigend karakter heeft. Dat wordt anders als er sprake is van een bijzondere context, als negatieve woorden worden toegevoegd zoals 'vieze' of 'vuile' of als het wordt gebruikt als onderdeel van een reeks negatief geladen uitingen.

Het woord 'homo' alleen duidt volgens de politierechter op neutrale wijze een bepaalde groep mensen in de samenleving aan. Homoseksualiteit bepaalt niet de mate van iemands eer en/of goede naam. Dat de aangever een politieagent in functie is, geeft de uitlating 'homo' evenmin een beledigend karakter. Een politieagent hoeft niet meer dan anderen te tolereren, maar ook niet minder.