Rechter: Puppy Odin moet sterven

Icoon OpmerkelijkIn Rotterdam heeft een rechter vandaag geoordeeld dat een zeven maanden oude puppy onder het ras pitt-bull valt. Deze uitspraak is gelijk aan een doodsvonnis; deze honden worden in beslag genomen en afgemaakt.

De rechtszaak rond de puppy Odin is niet ongemerkt voorbij gegaan. Zelfs vanuit Duitsland waren er supporters aanwezig. Deze noemden het ‘ongehoord’ dat Nederland zo streng is met betrekking tot deze wetgeving. Een man uit DŁsseldorf verwoordde: "Je kan die dieren niet zomaar afmaken. Dat zijn methoden die we in Duitsland in het verleden hebben gehad en dat willen we niet meer".

Justitie riep vlak voor de zitting nog twee extra getuigen op die verklaarden dat het dier een pitt-bull zou zijn. Een contra-expertise, door de vrouw aangevraagd, wees echter anders uit: deze deskundige oordeelde dat Odin "een zware, logge reu is, met weinig temperament. Hij lijkt eerder op een sumo-worstelaar". Deze uitspraak ten spijt, oordeelde de rechter dat de puppy een pitt-bull is, ondanks dat hij vond dat de later toegevoegde bewijsvoering ongeldig was. Hij legde de vrouw een voorwaardelijke boete op van 100 euro op en ook de schoonzoon van de vrouw mag een boete betalen; hij kreeg 125 euro opgelegd door de rechter.

Beiden zijn in hoger beroep gegaan. De puppy zal tot de uitspraak van het hoger beroep in een hok moeten verblijven tot dat duidelijk is wat zijn lot zal zijn. De eigenaresse verklaart: “Dat wil ik hem eigenlijk niet aandoen. Maar ik wil hem niet kwijt. Hij is mijn hartje. Ze hebben mij de afgelopen tijd al zoveel afgepakt en nu willen ze mij dit ook al ontnemen. Dit is geen rechtspraak. Dat dit kan in Nederland is ongelooflijk".