Eerste verkiezingen in Arabische Emiraten

VerkiezingenDe Verenigde Arabische Emiraten organiseren voor het eerst 'vrije' democratische verkiezingen. De kiezers mogen alleen een parlement kiezen. Dat parlement mag op haar beurt de regering alleen adviezen verstrekken.

De regering heeft 7.000 kiezers geselecteerd (van wie 1.100 vrouwen) die op, ook al door de regering geselecteerde, kandidaat-parlementariërs kunnen stemmen.

Toch ziet de regering de verkiezing als een eerste voorzichtige stap naar democratie. ''De bevolking moet er aan wennen. Als het te snel gaat, worden de tegenstellingen te veel aangescherpt'', vrezen de huidige machthebbers.

Buurland Saudi-Arabië organiseerde vorig jaar op eenzelfde wijze gemeenteraadsverkiezingen.