Gelaatscan van alle Nederlanders in databank

pberends, Tarak en Grappel hadden ons via de nieuws-submit te melden:

PolitiekHet ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een centrale databank die biometrische gegevens (gelaatsscans en vingerafdrukken) van alle Nederlanders met een paspoort moet gaan bevatten, zo meldt de Volkskrant vandaag. De Europese Commissie wil dat lidstaten voor 28 augustus een nieuw paspoort met chip, met daarop een digitale pasfoto, hebben ingevoerd (vingerafdrukken volgen later). Daarom zou het ministerie snel een databank willen aanleggen.

Binnenlandse Zaken passeert met het aanleggen van de databank echter wel de Eerste en Tweede Kamer. Die hebben zich namelijk nog niet gebogen over een wetsvoorstel dat de databank moet regelen. Dat wetsvoorstel is zelfs nog in de maak.

Oorspronkelijk waren de biometrische gegevens alleen bedoeld om te verifiëren of paspoort en houder bij elkaar horen (het voorkomen van de zogeheten look-alike-fraude). Per gemeente zou een administratie worden aangelegd. Het kabinet wil echter een centrale databank met het oog op terrorisme-bestrijding.

Privacy-experts noemen de centrale opslag van de biometrische gegevens ''het overschrijden van een fundamentele grens''. Volgens hoogleraar Bart Jacobs van de Radboud Universiteit in Nijmegen was je vroeger eerst verdacht voordat je privacy mocht worden geschonden, nu wordt je privacy op voorhand al geschonden. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) zegt de centrale databank niet nodig te vinden en waarschuwt dat het technisch ook niet veilig is. In Duitsland verdween het plan voor een centrale opslag na bezwaren van de Duitse privacy-bewaker in de prullenbak.