Mohammed B. rechtvaardigt geweld tegen ongelovigen

FOKwa had ons via de nieuws-submit te melden:

B.Mohammed B. is al een tijd bezig met het houden van zijn pleidooi in de rechtszaak tegen de Hofstadgroep. Hij begon met het voorlezen van een soort geloofsbelijdenis in het Arabisch. Daarna zei B. dat de vergelijking die de officier van Justitie heeft gemaakt met Osama Bin Laden niet klopt. Dat zou ''te veel eer'' zijn. Wel is Mohammed blij dat hij door het OM gezien wordt ''als de zwarte vaandeldrager van de islam in Europa''. Dat ''vervult mij met eer, trots en blijdschap.''

Tot nog toe heeft B., die gekleed is in een zwart gewaad met een rode shawl om zijn hoofd, vooral geweld tegen ongelovigen vergoelijkt in zijn pleidooi. In een stortvloed van woorden, vaak citerend uit boeken van de gevangenisbibliotheek, probeert hij duidelijk te maken dat de profeet Mohammed islamitisch geweld rechtvaardigt in de strijd tussen de gelovigen en ongelovigen. Over zijn positie in het strafproces rond de Hofstadgroep heeft B. tot nu toe met nog met geen woord gerept.

De islamoloog Ruud Peeters, die door justitie is opgevoerd als getuige-deskundige in het Hofstadproces, is een van de toehoorders. Volgens Peeters ''harkt'' B. maar wat bij elkaar. ''Hij maakt van de gelegenheid gebruik om hier zijn geloof te verkondigen. Het hebben van een podium is voor hem belangrijker, dan dat hij werkt aan zijn verdediging. Hij heeft de regie en vindt dat prachtig'', aldus Peeters.

De islamdeskundige vreest trouwens dat Mohammed met zijn pleidooi meer kwaad dan goed zal doen voor de overige verdachten. B. onderschrijft volgens hem namelijk het eerdere betoog van het OM, dat de Hofstadgroep een radicale politieke ideologie aanhangt die oproept tot geweld tegen ongelovigen.

Update 15:08
Inmiddels heeft B. zijn pleidooi beëindigd. Hij eindigde abrupt met ''klaar!''. Mohammed is niet ingegaan op zijn rol in de Hofstadgroep. Het bleef bij veelal citeren van passages uit boeken uit de gevangenisbibliotheek over het leven van de profeet. Hij schamperde over zienswijzen van westerlingen over de islam, waarbij hij diverse keren professor Peeters aansprak. Hij gaf de islamoloog zelfs literatuurtips.

Een belangrijk deel van Mohammed B.'s verhaal bestond uit een theologisch getint betoog over de geschiedenis van de islam. Hij citeerde daarbij diverse boeken, inclusief ISBN-nummer, paragraaf en paginanummer. ''Vrede op aarde staat niet in het vaandel van de profeet geschreven'', aldus B. die ook een warrig betoog hield over de woorden 'paradigma' en 'kritisch'. Diverse malen citeerde hij islamitische passages: ''Moslims moeten zich niet van de wijs laten brengen door mensen met ziekheid in hun hoofd. Mensen die de profeet niet gehoorzamen, zullen na hun dood branden.''