'Politie luistert niet goed genoeg'

Icoon EnquŕteHoewel we te maken hebben met een daling van de criminaliteit en de gevoelens van onveiligheid, blijken de burgers nog niet tevreden te zijn over de politie. Vrijdag zal de Volkskrant een aantal conclusies uit het rapport 'Actieve Wederkerigheid' presenteren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken over de tevredenheid van burgers over de politie. Die afspraken hebben geresulteerd in een zogenaamde 'minimale streefwaarde', die de mate van tevredenheid vertegenwoordigd. De Volkskrant zegt dat er nog geen politiekorps in Nederland de streefwaarde heeft weten te behalen.

Het aantal burgers dat tevreden was over hun meest recente contact met de politie was in 1993 nog 68,2 procent. Dit jaar is dat percentage gedaald naar 61,8 procent. De opstellers van het rapport menen dat de oorzaak van de daling te vinden is in de gebrekkige aandacht van de politie die aan de burgers wordt geschonken. Mensen voelen zich vaker 'afgescheept' en hebben het gevoel dat hun aangifte niet serieus wordt genomen.

De politie moet duidelijker naar buiten treden met wat er uiteindelijk met een aangifte gebeurt of is gebeurd, aldus de onderzoekers. Volgens onderzoeker Ton van Dijk snappen mensen wel dat er geen rechercheteam nodig is voor een fietsendiefstal, maar moet er bijvoorbeeld ook worden gezegd dat de informatie wordt gebruikt om een beeld te vormen van de plekken waar veel fietsen worden gestolen. Hij vindt dan ook dat de politie goed moet luisteren en altijd moet reageren op wat er gezegd wordt.