Hoog percentage vmbo'ers slaagt

Goed nieuws voor 90 procent van de VMBO'ers die eindexamen deed. Dit hoge percentage leerlingen is namelijk geslaagd. Uit de normen die de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (Cevo) heeft vastgesteld, blijkt dat slechts 10 procent van de vmbo'ers is gezakt of een herkansing krijgt. Daarmee is het examen op het vmbo bijna net zo goed gemaakt als vorig jaar.

Het aantal geslaagden op de havo en op het vwo ligt ook net zo hoog als vorig jaar, maar voor die schooltypen is er nog geen percentage bekend. De Cevo heeft de normering voor havo en vwo zojuist aan de scholen bekendgemaakt, vmbo-scholen konden al eerder aan de slag met het vaststellen van de cijfers.

Dit jaar deden 194.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs centraal examen. Voor het vmbo waren dat er 116.000, het havo telde er 47.000 en het vwo 32.000. Voor veel van hen is vandaag de dag dat ze de uitslag krijgen.