De maat is vol voor gemeente Uden

JahWe had ons via de nieuws-submit te melden:

De gemeente Uden heeft het gehad met jongeren die over de schreef gaan. Na de tweede brandstichting in de islamitische basisschool Bedir en het inrijden met een fiets op een stel moslimleerlingen die vanmiddag naar zwemles gingen, zal harder worden opgetreden tegen jongeren die zich misdragen. Het Udense college van B&W heeft dat vanavond na spoedberaad besloten.

Jongerenwerkers zeggen dat de gemeente Uden de haat jegens moslims, onder met name VMBO-jongeren, heeft onderschat. Loek Borrťl, directeur van het centrum voor culturele en maatschappelijke activiteiten De Pul, zei vandaag dat hij zeker wist dat er nog een keer een brandstichting zou plaatsvinden. Hij sluit niet uit dat de daders van de aanslag op de Bedir-school uit dezelfde groep komen die na de moord op Theo van Gogh in november 2004 de school ook in brand staken. ''Het is een kleine groep dus dat is niet uitgesloten. Mogelijk hebben de leden elkaar opgejut''.

Borrťl zegt dat hij en andere jongerenwerkers een toenemende moslimhaat en racisme constateren, met name onder vmbo-ers in Uden. ''Het in brand steken van de Bedirschool in november is door de gemeente afgedaan als een kwajongensstreek. Maar dat is het absoluut niet. Er is hier sprake van toenemende moslimhaat. Gelukkig onderkent de gemeente dat inmiddels ook. Dit is een structureel probleem."

Gastarbeiders
Na de Tweede Wereldoorlog is Uden van een boerendorp met 5.000 inwoners gegroeid naar een gemeente met meer dan 40.000 zielen. In de jaren '50 en '60 kwamen de gastarbeiders. Die woonden in een eigen wijk, hadden eigen winkels en mengden zich bijna niet met de oorspronkelijke bevolking. ''Daardoor leek het alsof er geen probleem was. Lange tijd leefden bevolkingsgroepen langs elkaar heen. Dat verandert nu. Allochtonen eisen in de maatschappij een plaatsje op. En op scholen gaat het als eerste mis. Daar is het de gabbercultuur tegen de 'zwarte' cultuur'', zo zegt Borrťl.

Volgens Borrťl heeft ook het jongerenwerk steken laten vallen. ''Wij hebben heel lang geen weet gehad van msn en sms, de manieren waarop jongeren communiceren. De communicatie met bepaalde groepen, waaronder de gabbers, is kapot. Dat moeten we proberen te herstellen.'' Hij benadrukt dat dit niet inhoudt dat er ''knuffelgesprekken'' gevoerd zullen worden met ''Lonsdalers''. ''We gaan gewoon de confrontatie aan. Latent racistische gedachten zijn met een goed gesprek mogelijk uit te bannen''.