Conflict moskee en SGP Zeist escaleert

Icoon Binnenlands nieuws Het conflict tussen de SGP in Zeist en het bestuur van de Marokkaanse Almoslimen-Almottakin-moskee in Zeist-West dreigt steeds verder uit de hand te lopen. Middels een gerechtelijke procedure is het moskeebestuur nu van plan 'de beledigingen' van SGP-voorzitter Piet Oskam de kop in te drukken.

Ongeveer twee weken geleden verzocht de Zeister SGP-afdeling het moskeebestuur met klem af te zien van het doen van openbare gebedsoproepen. De gebedsoproepen zouden volgens de SGP godslasterlijk zijn. Voorzitter Piet Oskam meende dat de minaretoproep "een Arabische kreet is waarmee de islam zijn strijdbaarheid toont."

Mustafa Ajabroune, imam in opleiding en medewerker bij de moskee, kan zich totaal niet vinden in de beweringen van Oskam. Zo zegt hij: "de oproep tot gebed luidt in het Nederlands namelijk: ’Allah is de grootste (4x); ik getuig dat er geen andere God is dan Allah (2x); ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah (2x); haast je naar het gebed (2x); haast je naar de voorspoed (2x); Allah is de grootste (2x); er is geen andere God dan Allah". Volgens hem geloven christenen in dezelfde god als de moslims.

Een poging om nader tot elkaar te komen vorige week komen zorgde voor het tegengestelde effect. Er ontstond tussen moskeevoorzitter Tafronti en Ajabroune en Oskam zelfs een dreigende sfeer. Oskam vertelt: "Ik zou, werd me te verstaan gegeven, mijzelf nog wel tegenkomen, zoals Salmon Rushdi. Ook zou ik geen goede hersenen hebben. En hij maakte een afsnijdend gebaar met daarbij de opmerking: jij moet anders gaan denken."

Tafronti en de imam betreuren het dat Oskam naar buiten is getreden. " We dachten dat het gesprek besloten was en er niets over naar buiten zou worden gebracht." Voor hen is nu de maat vol qua beledigingen. Imam Ajabroune: "Met zijn opmerkingen verscheurt hij onze harten. Hij beschuldigt ons van discriminatie van christenen, maar moslims discrimineren niet; de islam heeft bijvoorbeeld de slavernij 1400 jaar geleden, vlak nadat zij was ontstaan, al afgeschaft. Oskam moet het niet veel gekker maken."

Om de beledigingen de kop in te drukken wil de moskeevoorzitter nu de gang naar de rechter te maken. Hoe het verder zal gaan is nog niet bekend: hij gaat daarover overleggen met de rest van het bestuur.