Moslimsekte bijeen op de Veluwe

Deze week zullen de volgelingen van de wereldwijd actieve Ahmadiyya-beweging, die een overwinning op het christendom en het jodendom voorspelt, neerstrijken op de Veluwe. In Nunspeet zal deze moslimsekte een congres houden in de aanwezigheid van de spiritueel leider kalief Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Verwacht wordt dat vanaf vrijdag enkele duizenden volgelingen van de Ahmadiyya-beweging uit heel Europa naar Nunspeet zullen trekken.

De beweging wordt binnen de islam gezien als een ketterse beweging omdat de profeet Mohammed niet als laatste profeet op aarde wordt erkend. Ondanks dat kent de beweging volgens haar volgelingen zo'n 400 miljoen leden, verdeeld over 125 landen. De Nederlandse tak telt ongeveer 1500 volgelingen waaronder veel Pakistaanse en Surinaamse moslims. De van oorsprong Pakistaanse beweging is in Pakistan verboden. Amnesty International maakt al jaren melding van vervolging van de beweging door de meerderheid van de moslims, de soennieten.

De Ahmadiyya-beweging heeft het niet op fundamentalistische moslims, zo zal de Nederlandse tak binnenkort huis aan huis een folder verspreiden waarin de jihad-leer van radicale imams wordt gehekeld. De partij is echter zelf ook niet zo vredelievend, al doet zij zich wel zo voor. Een Duitse wetenschapper beschouwt de groepering zelfs als een gevaar voor de democratie. Volgens dr. Hiltrud Schröter gaat het om een totalitaire beweging en worden de leden gehersenspoeld. Naar buiten doet de beweging zich voor als liberaal en pacifistisch, intern zou echter de bestudering van Adolf Hitlers Mein Kampf worden aanbevolen.