Voortbestaan van BNN onzeker

Icoon Media nieuwsDe toekomst van BNN staat op de tocht. De Eerste Kamer is tegen de 'gelegenheidswetgeving' waarmee staatssecretaris Van der Laan de omroep van wijlen Bart de Graaff de helpende hand wilde bieden. Van der Laan verlaagde het vereiste ledental voor aspirant-omroepen van 300 duizend naar 150 duizend leden.

Een senaatsmeerderheid van CDA, PvdA, ChristenUnie en SGP dreigt hier niet mee akkoord te gaan. De partijen vinden het een verkeerd moment voor deze wetswijziging omdat de regering op korte termijn plannen wil presenteren voor een fundamentele verandering van het omroepstelsel. Senator Agaath Witteman (PvdA): "Het gaat om de kwaliteit van de wetgeving en die is in dit geval niet goed. Wat ons betreft moet het hele bestel op de schop. Daar draagt dit wetje niet aan bij: het gaat te veel uit van de bestaande situatie dat ledenaantallen de status van een omroep bepalen." CDA-woordvoerder Henk Woldring sluit zich daarbij aan. "Ik heb niets tegen BNN. Maar wij beoordelen of wetgeving consistent is. Dat is hier niet het geval."

Als de partijen volharden in hun mening dan zal dit vrijwel zeker het einde van BNN betekenen. Voorzitter Gerard Timmer staat perplex. "De enige omroep die jongeren weet aan te spreken verdwijnt. Ik kan dat slecht uitleggen aan het Nederlandse publiek."