Personeel ING helpt 'arme' baas

Reintje had ons via de nieuws-submit te melden:

Arme, arme Ewald Kist. De hoogste baas van de ING wordt wat salaris betreft tekort gedaan. Internationaal kan hij niet voor de dag komen met het schijntje dat hij bij de bank/verzekeraar verdient. Het afgelopen jaar ging dat omhoog van 708 duizend euro naar 1.161.000 euro.

Zijn personeel heeft er iets op gevonden. Op een aantal toiletten van de Internationale Nederlanden Groep staan sinds kort collectebussen. Werknemers kunnen zo een bijdrage storten om het 'karige' loon van hun topman wat op te krikken.

De actie is geboren uit woede. De top van de ING vond dat zij in vergelijking met buitenlandse collega's laag scoren. Een salarissprong van 65 procent moest dit onrecht verzachten. De irritatie hierover is groot. Gewone ING'ers kunnen als gevolg van het 'nullijn-akkoord' van afgelopen najaar fluiten naar loonsverhoging.