Allochtonen krijgen een smulbos

1034247, XanKriegor, moonflower343, brighton, missDemeanor en Futero hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Allochtonen in Nederland krijgen een eigen bos. Nu komen blijkens een recent onderzoek allochtone mensen heel weinig in de natuur. Een verklaring daarvoor is volgens de buitenlanders zelf, dat de bossen in Nederland ''saai'' zijn.

Het Geldersch Landschap en de Beekse Stichting wAarde gaan daarom nu samen een zogenoemd Bos om van te Smullen aanplanten op de Nijmeegse heuvelrug. Het bos dat volgeplant wordt met noten- en vruchtenbomen is vooral bedoeld om meer allochtonen van de natuur te laten genieten, zo zei wAarde-directeur Th. van Slobbe vandaag.

''In hun eigen land is overal in de natuur iets te eten. Daar willen we nu aan tegemoetkomen door smulbossen aan te planten. In de komende jaren planten we bij een aantal grote steden in het land dergelijke bossen aan." wAarde is al enige tijd bezig met een door het ministerie van VROM gesteund project Multiculturele waardering van natuur en milieu in Nederland

Dinsdag over een week trekt de eerste groep allochtone Nederlanders met vertegenwoordigers van wAarde en Het Geldersch Landschap de bossen in om te bepalen welke bomen en struiken zullen worden neergezet. Er komen alleen eetbare gewassen in het Bos om van te Smullen te staan, zoals appel- en perenbomen, frambozen- en bessenstruiken en notenbomen.

In 2005 en 2006 moeten er meer smulbossen komen. Eens per jaar moet daar dan een pluk en pick-nick dag worden gehouden.

De bekende allochtoon Prem Radhakishun, bekend van het programma Premtime over de multiculturele samenleving, reageerde op Radio 1 verbolgen op de plannen voor speciale allochtonenbossen. Hij overweegt zelfs aangifte te doen van discriminatie. Scheldend en tierend liet Prem weten geen behoefte te hebben aan vruchten uit zure regen bossen, en wel naar de winkel te gaan om wat lekkers te kopen.