Treinverkeer stil en snelweg dicht door verdacht pakketje

Rond 10.00 uur vanmorgen is het treinverkeer tussen Den Haag Hollands Spoor en Delft stilgelegd na de vondst van een verdacht pakketje. Ook de snelweg A4 is ter hoogte van Rijswijk afgesloten. Het is nog niet bekend wat in het pakketje zou zitten.

Het verdachte pakketje ligt onder het spoorviaduct over de A4, tussen twee afslagen van de A4 bij Rijswijk. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is bezig met een onderzoek. Treinreizigers kunnen gebruik maken van tramverbindingen tussen Den Haag en Delft of via een andere route hun route vervolgen.