Gevangene moest vastgebonden bevallen

Naar nu bekend is geworden, heeft een Franse gedetineerde twee maanden geleden vastgeketend moeten bevallen. De vrouw wilde namelijk niet dat de bewaakster die haar naar het ziekenhuis begeleidde de bevalling zou bijwonen. Deze verliet daarop de kamer, maar maakte de vrouw eerst aan het ziekenhuisbed vast.

De Franse minister van Justitie, Dominique Perben, is van mening dat de handelswijze van de bewaakster onacceptabel was en heeft gevangenis-directeuren de opdracht gegeven er voor te zorgen dat vrouwelijke gedetineerden waardig kunnen bevallen. Ook bepaalde Perben dat bewakers buiten de bevallingskamer dienen te blijven.