Huwelijk tussen neef en nicht blijft legaal

Neftizz en joeplemmens hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Er komt geen verbod op huwelijken tussen neef en nicht. VVD-minister Hoogervorst van Volksgezondheid vindt zo'n verbod buiten proporties. Bij een huwelijk tussen neef en nicht is de kans op een kind met een handicap anderhalf keer zo groot als bij ouders die niet aan elkaar verwant zijn. Maar volgens de minister zijn er ook niet-verwante paren die een verhoogd risico lopen.

Tweede-Kamerlid Sterk van het CDA had de minister gevraagd hoe die over een verbod dacht. Dit naar aanleiding van berichten over consanguiniteit (huwelijken binnen de familie) bij vooral allochtonen uit Marokko en Turkije. Een verbod is volgens de minister echter ook niet te controleren. De familiebanden van huwelijkspartners worden namelijk niet geregistreerd.

Hoogervorst zegt meer te zien in betere voorlichting over de risico's aan vooral Turken en Marokkanen. Hij wil allochtonen wijzen op de mogelijkheid om hun ongeboren kind op afwijkingen te laten onderzoeken.