Hoogleraar zoekt huilebalken voor onderzoek

VeiligGlijden had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Hoogleraar A. Vingerhoets van de Universiteit Van Tilburg heeft een oproep geplaatst voor mensen die in het kader van een onderzoek mogen komen huilen. De man wil onderzoeken of er een verschil bestaat tussen zogenoemde "emotionele tranen" en kunstmatig opgewekte "uientranen".

"We weten heel weinig over tranen. We verzamelen traanvocht door een aantal proefpersonen te laten huilen. Dit vocht wordt geanalyseerd in een laboratorium op de biomedische samenstelling", zo verklaart de professor het doel van z'n onderzoek. Tijdens het onderzoek zouden de kunstmatige tranen worden opgewekt door de prikkeling van bijvoorbeeld uien, de emotionele tranen zouden worden opgewekt door het kijken naar "zielige" films.

Om voldoende deelnemers te vinden heeft Vingerhoets oproepen geplaatst in een huis-aan-huisblad, waarin hij "emotionele types" vraagt om zich te melden op de universiteit. Hij focust het onderzoek daarbij op vrouwen, "omdat vrouwen makkelijker huilen dan mannen" aldus Vingerhoets. Het verklaart ook dat het niet mee valt om mensen te vinden: "Er wordt raar tegen emoties en huilen aangekeken".

De wetenschapper dankt zijn bekendheid aan eerder onderzoek op het gebied van emoties. Daarbij doet hij al jaren onderzoek naar huilen, wat hem al de geuzennaam "de huilprofessor" opleverde. Daarnaast deed Vingerhoets onder meer onderzoek naar vakantiestress.