Student mag anti-Bush shirt dragen

Disorder en Levitation hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Aangeklaagd worden voor het dragen van een anti-Bush-shirt, je zou het in een democratisch land niet verwachten, maar in Amerika lijkt soms alles mogelijk. Een student van het Dearborn College in Michigan overkwam dit. De student droeg het shirt tijdens lestijd en de school oordeelde dat de student daarmee de veiligheid van de school in gevaar bracht.

Dit voorval deed zich voor in februari van dit jaar, de student Bretton Barber kwam op school met een t-shirt waar de Amerikaanse president op afgebeeld stond met het onderschrift "international terrorist". Bij het ontdekken van het shirt door de onderdirecteur werd Bretton opgedragen "de boodschap te verhullen of naar huis te gaan". Bretton Barber droeg het t-shirt vanwege een presentatie die hij die dag moest houden, hij had er voor gekozen deze presentatie te gebruiken om de Amerikaanse president Bush en de voormalige Iraakse leider Saddam Hussein te vergelijken in een "kijk en vergelijk"-presentatie. Hij droeg het shirt om uiting te geven aan zijn anti-oorlogsstandpunt.

De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de school verkeerd heeft gehandeld. Tijdens de rechtzaak bepleitte de woordvoerder van de school dat zij zich zorgen maken over het effect dat zo'n shirt op de studenten heeft. De school heeft voornamelijk Arabisch-Amerikaanse studenten en de leiding geeft aan bang te zijn geweest voor ernstige gevolgen. De rechter was het echter niet eens met deze angstgevoelens en oordeelde dat deze ongegrond zijn en dat de onderdirecteur heeft gehandeld vanuit persoonlijke aanstoot die hij nam aan de politieke boodschap. Deze uitspraak bevestigt het principe van vrije meningsuiting.

Met dank aan Levitation voor het herschrijven!