KaZaA gebruikers moeten zich zorgen gaan maken

reinierb had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (BREIN) is bezig met de voorbereiding van acties om gebruikers van muziek- en software-uitwisseldiensten, zoals KaZaA en Grokster, te vervolgen. Om tot actie over te kunnen gaan, moet BREIN eerst de adres (NAW)-gegevens achterhalen die horen bij een IP-adres waarop illegale kopieën worden aangeboden. Internet service providers (ISP's) geven die informatie over hun klanten niet, tenzij er een civielrechtelijk bevel ligt. BREIN is daardoor afhankelijk van de belangenafweging die de rechter voor elke individuele illegale downloader moet maken.

Maar het tij voor de stichting BREIN lijkt te keren. De branchevereniging van internetaanbieders NLIP wijst op het wetsvoorstel 'vorderen gegevens telecommunicatie' dat de opvragingsbevoegdheid van opsporingsambtenaren sterk verruimt. Bovendien heeft het Europees Parlement in juni de 'Declaration against Piracy' aangenomen die lidstaten maant deze schending van rechten aan te pakken.

BREIN-directeur Tim Kuik zegt dat de partijen die zijn organisatie vertegenwoordigt, in het najaar een besluit nemen over de acties. ''Ik verwacht geen grote verdeeldheid. De voorbereidingen liggen op schema''. In de Verenigde Staten, Denemarken en Italië kregen recent duizenden gebruikers van muziek- en bestandsuitwisseldiensten een schikkingsvoorstel in de bus die opliepen tot wel 10.000 dollar. Kuik voorziet een zelfde gang van zaken alhier.