AFA noemt rechts kraakpand bron v. geweld

Siertuin had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Anti-Fascistische Actie (AFA) vindt dat de gemeente Eindhoven rechts-extremisme binnen haar grenzen haar gang laat gaan. Volgens de actiegroep negeert de gemeente de bron van recent geweld: een extreem-rechts kraakpand, de Constant Rebecquekazerne, wat sinds december 2000 gekraakt is door een groep rechtse jongeren.

Volgens AFA zijn een aantal extreem-rechtse incidenten van de laatste maanden niet los te zien van dat kraakpand: richting de allochtone bevolking zijn diverse malen bedreigingen geuit. Onder andere een moskee werd 'op slot' gedaan en er werd een molotovcocktail gegooid in één van de leslokalen van een islamitische basisschool. De AFA zegt te weten dat de gekraakte kazerne de broedplaats van het rechts-extremisme is. Het zou een thuisplaats zijn voor de Nationalistische Jongeren Brabant, volgens AFA de aanstichters van het geweld.

De gemeente Eindhoven zegt in een reactie niets te kunnen doen aan het kraakpand. ''Dit is een politiezaak. En daarbij: AFA kan wel verbanden leggen tussen een aantal incidenten, maar ze niet staven."

De politie laat op haar beurt weten alleen maar strafbare feiten te kunnen aanpakken. ''Tot nu toe zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Wel hebben we overal in de regio's ons netwerk. We weten dus wat er speelt en houden het nauwlettend in de gaten'', aldus een woordvoerder.

De politie laat ook weten dat ze als er wat rechts-extremistisch gebeurt, het aan te pakken. Maar tot nu toe beweert AFA van alles, maar kan ze geen bewijzen aandragen, aldus de politie.