Helft Nederlanders niet trots op eigen land

boeiend en TiMmY hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit een onderzoek dat door Research International is uitgevoerd onder 1008 inwoners van Nederland, blijkt dat de helft van de respondenten niet trots is op Nederland. De mensen met een negatief beeld van ons land zijn vooral hoger opgeleiden, die Nederlanders racistisch, intolerant en egoïstisch vinden, en lager opgeleiden die zich storen aan de politiek, de criminaliteit en buitenlanders. Hoe lager de sociale klasse, hoe groter de ontevredenheid over de politiek.

Het zijn vooral de mensen uit de middenklasse die wel trots zijn op Nederland, en dan met name op de de vrijheid en de sociale voorzieningen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat één op de vijf Nederlanders vindt dat de regeringspartijen er de afgelopen maanden een rommeltje van hebben gemaakt. Tien procent van de ondervraagden meent dat het allochtonenbeleid te wensen over laat. Deze groep vindt dat er teveel buitenlanders in Nederland wonen en zegt zich 'buitenlander in eigen land te voelen'.