''Hoofddoekje valt niet te verbieden''

Scholen hebben niet het recht leerlingen die in de klas een hoofddoekje dragen, te weigeren. Dat zeggen de Commissie Gelijke Behandeling en het Meldpunt Discriminatie Amsterdam (MDA) in reactie op uitlatingen van CDA-minister Maria van der Hoeven. Zij bestrijden hiermee de opvatting van de minister dat scholen dergelijke kleding-eisen mogen opnemen in hun reglementen.

Van der Hoeven zei eerder dat de Amsterdamse protestants-christelijke basisschool Timotheus niets verkeerds doet door een leerlinge te verplichten haar hoofddoek in de klas af te doen.

Maar volgens directeur Jessica Silversmith van het MDA hebben de school en de minister geen poot om op te staan bij de rechter: ''Je kan van alles in schoolreglementen vastleggen, maar het moet wél een wettelijke basis hebben. Wat de school nu doet, is in strijd met de wet.''

Silvia Roelofs van de Commissie Gelijke Behandeling in Utrecht zegt dat de minister kennelijk niet goed op de hoogte is van de regels in Nederland: ''We hebben vrijheid van godsdienst in Nederland. Mutsen en petten zijn geen uitingen van een geloof, een hoofddoek wel. Bovendien moet er een legitieme reden zijn voor een school om zo'n verbod op te leggen, zoals veiligheidsredenen.''

Een school kan een hoofddoekje enkel verbieden als dit gevaar voor de leerling oplevert, zoals bijvoorbeeld in de gymnastiekles. Maar volgens Roelofs zijn er tegenwoordig ook speciale sporthoofddoekjes.