Sommige graancirkels mogelijk geen mensenwerk

Onderzoekers van BLT Research Team zeggen een aanwijzing te hebben dat sommige graancirkels niet door mensen gemaakt zijn.

Studie van de grond in en rondom de graancirkels heeft aangetoond dat het graan platgedrukt kan zijn door een vorm van extreme energie.

Medewerker Bioloog Levengood heeft kleine gaatjes ondekt in de steel van het graan, welke volgens hem veroorzaakt zijn door microgolf energie die de plant van binnenuit heeft verhit, waarbij het water in stoom veranderd is.

Filantroop Laurance S. Rockefeller heeft het team gesponsord, voor een van haar grootste onderzoeken. Er zijn grondmonsters genomen van graancirkels in Nederland en de VS, samen met honderden graanstengels en grondmonsters van een zeven-cirkelige barley formatie in Canada.

Voorlopige resultaten tonen aan dat de kristallen van de grond in de cirkels een significante groei in kristallijniteit hebben, equivalent aan degene in een laboratorium waar temperaturen van meer dan 600įC zijn gebruikt. Deze geordendheid wordt normaal alleen gevonden in sedimentgesteenten die honderdduizenden jaren blootgesteld zijn aan hitte van de aardkern en de druk van bovenliggend gesteente.

Om bevestiging van de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke kringen te krijgen, heeft medewerker Nancy Talbott de resultaten naar professor in geologie en mineralogie R.Reynolds gestuurd, die gezien wordt als een expert in rontgendiffractie analyse van klei mineralen.

Reynolds antwoord is dat de hitte die kristallijne veranderingen teweeg heeft gebracht de planten zou moeten hebben laten verbranden. "In het kort: met onze huidige wetenschap kunnen we geen verklaring voor dit fenomeen vinden", zegt Reynolds.