Gat in de ozonlaag wordt kleiner

Basst en ongekend41 hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het gat in de ozonlaag wordt kleiner. Dat blijkt uit onderzoek door het Australische onderzoeksbureau CSIRO. Het gat, dat zich bevindt boven Antarctica heeft momenteel een oppervlakte van driemaal AustraliŽ.

Volgens CSIRO zou het kleiner worden van het gat worden veroorzaakt door verminderde uitstoot van de ozon-aantastende chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk's). Hierdoor neemt de concentatie van schadelijke stoffen in de atmosfeer af. Als de huidige lijn zich voortzet zou het gat zich binnen vijftig jaar kunnen herstellen naar de situatie van voor 1930, toen de schadelijke stoffen werden uitgevonden.

De verminderde uitstoot is een gevolg van het voornemen van een groot aantal landen om het gebruik en de productie van cfk's te stoppen. Hiertoe werd in 1987 het Protocol van Montreal afgesproken.