SWOV wil nieuwe snelheidslimiet brommers

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stelt dat de maximumsnelheid voor bromfietsen omhoog moet naar 50 kilometer per uur in de bebouwde kom waar de brommers op de weg rijden. De stiching stuurt dit advies naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het verhogen van snelheid, waarbij brommers even hard mogen rijden als de auto's, zorgt voor een grotere verkeersveiligheid omdat brommers hierdoor met de stroom mee kunnen rijden. De huidige snelheidslimiet, 30 kilometer per uur, wordt op grote schaal overschreden. Door even hard te mogen rijden als de rest van het verkeer zullen bromfietsers zich sneller aan de maximumsnelheden houden, aldus de SWOV.

De SWOV is niet de eerste die met een soortgelijk voorstel komt. Al eerder pleitte de ANWB voor een verhoging van de limiet. Organisaties Bovag, NCBRM en RAI reageren positief op het advies.