Justitie pakt criminaliteit verkeerd aan

De aanpak van de criminaliteit in Nederland is voor een deel gebaseerd op onjuiste cijfers, zo meldt Trouw vandaag in een artikel. Het kabinet gaat ervan uit dat een groot deel van de misdaden wordt gepleegd door een beperkte groep daders, de zogeheten veelplegers, maar het zijn juist mensen die nieuw zijn in de misdaad, die vaker worden gepakt voor delicten.

Justitie gaat ervan uit dat veelplegers 60% procent van de processen-verbaal voor hun rekening nemen, maar volgens Trouw gaat het in werkelijkheid slechts om 20%. Een en ander blijkt uit het meest recente overzicht van aangiften en verdachten, de Criminaliteitskaart 1999, waarop Trouw de hand heeft weten te leggen.

Enorme fout

Oorzaak van de rekenfout is dat onderzoekers de hele criminele carrière van veelplegers hebben meegeteld in een overzicht voor één jaar. Het kabinet heeft de afgelopen jaren honderden miljoenen uitgetrokken om juist deze criminelen aan te pakken.

Dat beleid is een enorme fout, oordeelt de gerenommeerde criminologe prof.dr. J. Junger Tas, na bestudering van de Criminaliteitskaart 1999. Overigens kreeg Trouw pas inzage in de cijfers nadat het een beroep deed op Wet Openbaarheid van Bestuur, want in tegenstelling tot de vorige criminaliteitskaart is deze kaart nooit publiek gemaakt.