2 procent uitkeringen naar buitenland

Volgens de uitkeringsinstantie LISV wordt ongeveer 2% van de sociale uitkeringen uitbetaald aan mensen in het buitenland. Vorig jaar kregen ruim 37.000 mensen over de grens een Nederlandse uitkering.

In 2/3 van de gevallen gaat het om WAO (arbeidsongeschiktheids) uitkeringen. Het grootste bedrag gaat naar uitkeringsgerechtigden in BelgiŰ, daarna volgen Turkije, Spanje en Marokko. Het gaat in totaal om iets meer dan een half miljard gulden.