Oud-topman NS uit forse kritiek op politiek

Oud-topman Ploeger van de Nederlandse Spoorwegen heeft kritiek op de Tweede Kamer en de Verkeersministers die zich de laatste jaren met het bedrijf bezighielden. In een interview in Trouw zegt hij maandag dat zij en de NS zelf er een 'zootje' van hebben gemaakt.

Zo heeft Ploeger geen goed woord over voor de wens van minister Netelenbos eventueel zelf directieleden te kunnen ontslaan als de resultaten daartoe aanleiding geven. Zo'n beslissing ligt nu nog bij de raad van commissarissen. "Dat zijn niet de eersten de besten. Dat je als minister denkt dat je het in je eentje beter kan doen, dat vind ik nogal aanmatigend."

De politiek heeft de privatisering en opsplitsing volgens de voormalige president-directeur niet goed aangepakt. "Dat gepraat over privatisering, marktwerking, concurrentie, dat was de waan van de dag. Ze wisten niet wat ze deden in Den Haag", aldus Ploeger, die in 1992 afscheid nam van de NS. "Ik hoor die Kamerleden nu wel tekeergaan dat het allemaal niet deugt, maar dan denk ik: jullie stonden er toen toch bij toen de zaak uit handen gegeven is?"

Hij geeft aan altijd moeite te hebben gehad met de opsplitsing. "Daarover is nooit goed nagedacht. De centrale aansturing is daardoor weggevallen. Je verliest nauwkeurigheid, flexibiliteit, de kans op misverstanden neemt toe."

Ploeger verwijt de NS werknemers die zich verzetten tegen drastische veranderingen, 'rücksichtslos' opzij te zetten. "Daarmee schuif je een hele hoop ervaring de deur uit. En dat heeft natuurlijk effect op het overgebleven personeel." Hij heeft nog meer kritiek op de huidige directie. "Zo'n zomerdienstregeling is natuurlijk absurd, daar los je niets mee op", zegt Ploeger, doelend op het dagelijks schrappen van 300 treinen uit het rooster in de Randstad tijdens de zomermaanden.