Geheimzinnigheid over Euro-leger

Herr_Qn had ons via de newssubmit het volgende te melden: Geheimzinnigheid over Euro-leger

De belastingbetalers in Europa moeten vanaf 2003 meebetalen aan een Europese krijgsmacht, maar naar hoeveel manschappen en welke middelen hun landen daarvoor beschikbaar stellen, mogen ze (voorlopig) alleen maar raden.

De Europese ministers van Defensie besloten gisteren in Brussel, tegen de zin van de Nederlandse bewindsman De Grave in, deze gegevens niet openbaar te maken.
De Grave noemde de geheimzinnigheid 'misplaatst'. Ook de werkgroep die een analyse maakte over de problemen rond het Europese leger, kreeg te horen dat haar bevindingen als confidentieel moeten worden behandeld.

De Grave noemde als belangrijke problemen de ontoereikende transportcapaciteit in de lucht en op zee, de commandovoering en de rol van inlichtingendiensten en genie-eenheden. Om de situatie het hoofd te bieden is nu besloten een werkagenda voor het jaar 2001 op te stellen en een begin te maken met de aanpak van de tekortkomingen.

Nederland zal bovenop de reeds aangegane verplichtingen 200 miljoen gulden beschikbaar stellen om de problemen te verhelpen. Met Duitsland werkt Den Haag aan de aanpassing van een Duitse Airbus, waarvoor De Grave nog eens 100 miljoen op tafel legt.

Het Nederlandse aanbod voor het Euro-leger (o.a. twee brigades, vliegtuigen, schepen plus ondersteuning en logistiek) was al eerder bekend. De Grave: "In principe bieden we alles wat we hebben, behalve eenheden die elders in VN-verband worden ingezet."