Hugo Hugo Hugo

Hugo de Jonge spartelt al een tijdje ongecontroleerd in het politieke landschap. Leuke zin om te beginnen maar wat bedoel ik? Eerst even een karikatuur van Hugo. Als minister van Volksgezondheid die de coronaprikkelingen onder zijn hoede had spartelde hij al onhandig in politiek Den Haag. Veel beslissingen waren op aannames gebaseerd, denk aan het mondkapjes debacle; het helpt geen ene moer maar is leuke symboolpolitiek. Vooral zijn toezeggingen aan het volk waar nog geen 100% zekerheid voor was en dat het volk alleen maar onzekerder maakte. Nu doet hij het weer als minister van volkshuisvesting! Twaalf en een half procent van de sociale huurwoningen moeten toegewezen worden aan statushouders. Zie je het al voor je? Je kinderen blijven tot hun pensioen bij je wonen, scheiden kan niet meer want er is geen huis voor de gescheiden moeder met kinderen om over de gescheiden vader maar helemaal niet te spreken. Die krijgt bij zijn scheiding een tentje mee van Hugo plus een plek onder een viaduct.

Hij gaat maar door met het volk en de politiek te irriteren door zijn ondoordachte hersenspinsels. Wie is deze politieke clown? Hij had nooit minister mogen worden dat staat voor mij vast. Hij is onbetrouwbaar, laat zich leiden door zijn impulsen en opereert politiek onhandig zodat hij al snel draagvlak mist bij iedereen. Maar ook met het doordrammen en zich politiek bewegend in de problematiek van verduurzaming van woningen blijft hij als een paarse olifant in een fragile vitrinekast bewegen dat de naam ‘draagvlak van het volk’ heet. Hij wil burgers op kosten jagen door milieudoelstellingen te behalen. Hij vergeet echter dat middeninkomens en lager helemaal geen buffers meer hebben om dat te betalen ook niet als het aangeboden wordt in een renteloze lening! Laat los Hugo! Concentreer je op de woekerwinsten van de kapitalisten als het gaat om grondaankopen en -verkopen.

Deze moraalloze geldridders, in het vehikel van een investeringsmaatschappij, die honderdduizenden huizen opkopen en duur verhuren. Doe daar wat aan! Ga ervoor liggen Hugo! Gooi je geverfde schoenen tegen hun geldkoppen aan. Nee, dat doe je natuurlijk niet, Nederland is immers nog steeds een tropisch paradijs om legaal geld door te sluizen naar onuitspreekbare landen en eilanden van deze empathieloze en zielloze individuen.

Ondertussen stoppen we ook niet met de toestroom van kansloze asielzoekers alhoewel ik mij niet afvraag of ze niet allemaal kansloos zijn bij binnenkomst. Of je nu bij je asielprocedure afgewezen wordt of niet, je zult geen huis krijgen om in te wonen. Je kinderen en de grote hereniging van je familie? Ook zij zullen allemaal geen huis hebben. Net zoals een groot deel van de Nederlanders die hier geboren zijn. Waar het zelfs een beschreven ‘grondrecht’ is een dak boven je hoofd te hebben. Er staat alleen niet in dat het een dak van tentstof kan zijn.