CO2-uitstoot wegverkeer in 2022 met bijna drie procent toegenomen

De CO2-uitstoot van het wegverkeer op Nederlands grondgebied was 26,9 miljard kilo in 2022. Dit is 2,7 procent meer dan een jaar eerder. Tijdens de coronapandemie nam de uitstoot door het wegverkeer af en deze was in 2022 nog steeds 5,6 procent lager dan in 2019. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Het wegverkeer droeg in 2022 voor 17 procent bij aan de totale uitstoot van kooldioxide (CO2). Bijna 57 procent van de CO2-uitstoot door het wegverkeer werd veroorzaakt door personenauto’s. In totaal bedroeg de CO2-uitstoot van personenauto’s 15,3 miljard kilo, ruim 2,8 procent meer dan in 2021.

Daling CO2-uitstoot per kilometer personenauto’s
Personenauto’s legden in 2022 vergeleken met een jaar eerder ruim 5,6 procent meer kilometers af. De CO2-uitstoot per kilometer daalde tegelijkertijd met 3,2 procent. Dit heeft onder andere te maken met een toename van het aandeel elektrisch gereden kilometers.

CO2 uit uitlaatgassen door het wegverkeer ontstaat door verbranding van de in motorbrandstoffen aanwezige koolstof. De CO2-emissie van voertuigen op motorbrandstoffen hangt samen met het verbruik, en dus met het aantal afgelegde kilometers. Ook het gewicht van het voertuig is van invloed op de CO2-uitstoot.

Stijging CO2-uitstoot lichte en zware bedrijfsvoertuigen
Lichte en zware bedrijfsvoertuigen zorgden in 2022 samen voor bijna 41 procent van de CO2-uitstoot van het wegverkeer. De CO2-uitstoot van lichte en zware bedrijfsvoertuigen is ten opzichte van 2021 met respectievelijk 2,6 en 2,9 procent toegenomen. Dit kwam met name door een toename van het aantal afgelegde kilometers van bedrijfsvoertuigen. De CO2-uitstoot per kilometer bleef nagenoeg gelijk.

Uitstoot bussen sterkst gedaald ten opzichte van 2019

Lijn- en touringcarbussen hebben een relatief klein aandeel (1,3 procent) in de CO2-uitstoot van het wegverkeer. Van alle wegvoertuigen lieten ze in 2022, vergeleken met 2019, de sterkste afname in CO2-uitstoot zien van 31,2 procent.

Ook bij personenauto’s nam de CO2-uitstoot af ten opzichte van 2019, met 11,2 procent. Bij de lichte en zware bedrijfsvoertuigen nam die in deze periode juist toe, met respectievelijk 4,0 en 5,2 procent.