En op de tien overgestapt van zorgverzekeraar, vooral om hoogte zorgpremie

In 2024 geeft 9% van de verzekerden in Nederland aan te zijn gewisseld van zorgverzekeraar. Net als in voorgaande jaren is ontevredenheid over de hoogte van de totale premie de meest genoemde reden hiervoor. Zo’n veertig procent van de overstappers wisselt hierom van zorgverzekeraar. Ontevredenheid over de kwaliteit van zorg die de zorgverzekeraar regelt wordt daarentegen nauwelijks genoemd als reden om over te stappen. Dit blijkt uit onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

In Nederland hebben verzekerden jaarlijks de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar wanneer zij niet tevreden zijn over de prijs of kwaliteit van de huidige zorgverzekering, of wanneer een andere zorgverzekeraar een pakket aanbiedt dat beter bij hen past. Het idee hierachter is dat zorgverzekeraars gemotiveerd blijven kwalitatief goede zorg te bieden tegen een zo laag mogelijke prijs.

Keuze om te wisselen nog steeds vooral gebaseerd op prijs, niet op kwaliteit
Om het Nederlandse zorgstelsel goed te laten werken, is het van belang dat verzekerden hun zorgverzekering uitkiezen op basis van zowel prijs als kwaliteit. Al jaren is de hoogte van de totale premie de meest aangegeven reden onder overstappers om te wisselen van zorgverzekering. Dit jaar is het percentage overstappers dat ontevreden is over de hoogte van de premie een stukje lager dan vorige jaar: 39% in 2024 ten opzichte van 46% in 2023. Ontevredenheid over de hoogte van de premie van de basisverzekering was voor 20% reden om over te stappen. Daarnaast wisselt 12% omdat de oude zorgverzekeraar niet alle zorgaanbieders heeft gecontracteerd. Ontevredenheid over de kwaliteit van zorg is daarentegen over de jaren heen nauwelijks een reden om te wisselen.

Bekijk voor uitgesplitste informatie hier de Barometer Wisselen van zorgverzekeraar