Europees Parlement stemt in met strengere EU-asielregels

Het Europees Parlement heeft besloten de EU-asielregels aan te scherpen. De plenaire stemming in Brussel maakt een einde aan een al tien jaar durend gesteggel over de asielwetgeving. Een centraal onderdeel van de hervorming is het sneller en directer kunnen terugsturen van migranten aan de buitengrenzen van de EU als ze weinig kans maken op asiel. 

Deze zogenaamde grensprocedures zijn in de eerste plaats bedoeld om de druk op de belangrijkste aankomstlanden zoals Italië of Griekenland te verlichten. Er is ook een zogenaamd solidariteitsmechanisme gepland. EU-landen die geen vluchtelingen willen opnemen zullen in de toekomst daarvoor moeten betalen, de Tweede Kamer is hier vorig jaar al akkoord mee gegaan. Een ander onderdeel van de hervorming is de zogenaamde crisisregulering. Het regelt dat vluchtelingen langer aan de grens kunnen worden vastgehouden als er sprake is van een bijzonder sterke toename van migratie.

Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties vrezen voor het recht op asiel. De internationale kinderhulporganisatie Terre des Hommes bekritiseerde de hervorming omdat deze onverenigbaar zou zijn met de rechten van het kind. Een groep activisten verstoorde de stemming kort met een protest vanaf de tribune.