EU wil strengere eisen aan luchtkwaliteit

De Europese Unie wil haar luchtkwaliteitsnormen verbeteren. Leden van het Europees Parlement en onderhandelaars van de lidstaten zijn het eens geworden over het invoeren van strengere limieten in 2030 voor verschillende vervuilende stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide.

In de EU worden meer dan 250.000 sterfgevallen per jaar toegeschreven aan luchtvervuiling. De lidstaten hebben zich tot doel gesteld om de verontreinigende stoffen in de lucht, het water en de bodem tegen 2050 tot nul te reduceren. Volgens de nieuwe verordening moet elk land een gedetailleerd stappenplan opstellen. Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

De doelstellingen blijven achter bij de aanbevelingen die de Wereldgezondheidsorganisatie in 2021 heeft gedaan.