Amsterdam gaat religieuze uitingen bij handhavers en brandweer toestaan

Gemeentelijke handhavers, toezichthouders en de brandweer in Amsterdam mogen in de toekomst religieuze uitingen zoals een hoofddoek, keppel, kruisje of tulband dragen. Zo meldt AT5.

Het dragen van religieuze uitingen wordt voor een deel van de werknemers als een onvervreemdbaar deel van hun identiteit gezien, schrijft de gemeente in een raadsinformatiebrief

"Voor ambtenaren die werkzaam zijn in publieksfuncties binnen de gemeentelijke organisatie is het dragen van religieuze uitingen al jaren gemeengoed", valt te lezen in de brief. 

Personeelstekorten 
Het college zegt ervan overtuigd te zijn dat alle ambtenaren professioneel en onpartijdig zijn in hun handelen, ongeacht hun religieuze achtergrond.

"Daarom stelt het college zich op het standpunt dat het dragen van religieuze uitingen voor alle gemeentelijke werknemers mogelijk zou moeten zijn. Daarmee wordt in tijden van forse personeelstekorten het werk voor een bredere groep potentiële handhavers en toezichthouders toegankelijker."

Niet in lijn met minister 
Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid liet vorig jaar maart in een brief aan de Tweede Kamer nog weten dat handhavers aan dezelfde neutraliteitseisen moeten voldoen als agenten.

Een meerderheid van de Tweede Kamer had zich destijds al uitgesproken tegen een boa met bijvoorbeeld hoofddoek of keppel. De minister nam dit toen dus over. Amsterdam kondigde in 2022 juist aan dit wel te willen gaan toestaan. 

Lokale aangelegenheid 
De minister wees er destijds op dat neutraliteit het uitgangspunt bij het politie-uniform is. Bij boa’s ligt dat anders, omdat zij in dienst zijn van gemeentes. De voorganger van Yesillgöz, Ferd Grapperhaus, zei meermaals dat het daarom ook om een lokale aangelegenheid gaat en de gemeentes er dus zelf over beslissen. 

In gemeenten als Utrecht, Arnhem en Tilburg werden religieuze uitingen bij gemeentelijke handhavers al eerder toegestaan. 

Vanaf wanneer religieuze uitingen bij de gemeentelijke handhavers, toezichthouders en de brandweer precies worden toegestaan, is nog onbekend.