Rechter blokkeert asielopvang in hotel Uden

In Uden, gemeente Maashorst, zouden vanaf aanstaande maandag 300 asielzoekers onderdak krijgen in een Van der Valkhotel. De rechtbank staat dit echter niet toe.

Iedereen in Nederland heeft bepaalde procedures te doorlopen als je iets wilt doen wat niet precies in de bestemming past of waar je om andere redenen een vergunning voor nodig hebt. Dat je eigenlijk haast hebt dat doet er dan niet toe. Ook de gemeente en het COA hebben de procedures te volgen, zo oordeelt de rechtbank nu.

Er zijn dan ook heel wat zaken mis: er is nog geen vergunning, het bestemmingsplan is niet passend en moet dus gewijzigd worden, en daarbij hoort dan ook een onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving dat er niet is. En uiteraard hebben belanghebbenden vervolgens nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gemeentelijke besluiten, waarbij middels een voorlopige voorziening ook nog de werking van de vergunning opgeschort zou kunnen worden.

Gemeente en COA wijzen op de hoge nood aan opvangplekken en betreuren het besluit. De gemeente denkt half januari de omgevingsvergunning klaar te hebben. Daarna bestaat de mogelijkheid tot bezwaar nog.