IEA: nieuwe recordhoogte in wereldwijd kolenverbruik

Het wereldwijde kolenverbruik zal dit jaar naar verwachting een nieuw hoogtepunt bereiken. Dat blijkt uit het jaarverslag van het International Energy Agency IEA.

Experts gaan ervan uit dat het verbruik van fossiele brandstoffen in 2022 voor het eerst boven de 8 miljard ton zal uitkomen, zo'n 1,2 procent meer dan vorig jaar. Het Energieagentschap verduidelijkte dat het kolenverbruik tot 2025 op dit niveau zal blijven, tenzij er drastische tegenmaatregelen worden genomen.

Het IEA noemt de hoge gasprijzen als een van de redenen voor de stijging. Daardoor nemen sommige landen steeds meer hun toevlucht tot energie uit de relatief goedkopere steenkool. Daarnaast zorgde de lange periode van droogte in de zomer ervoor dat kerncentrales in bijvoorbeeld Frankrijk tijdelijk buiten werking moesten worden gesteld.