Pas koopkrachtreparatie in 2023: minimumloon 10% omhoog en hogere toeslagen

Er zijn details naar buiten gekomen over het begrotingsakkoord dat het kabinet vannacht heeft gesloten. Bronnen melden dat er volgend jaar vele miljarden zullen worden uitgegeven om de koopkracht van de Nederlanders op peil te houden. Naar verluidt gaat het om een pakket maatregelen van meer dan 15 miljard euro.

Helaas heeft het kabinet moeten concluderen dat het niet mogelijk is om nog voor dit jaar extra ondersteuningsmaatregelen door te voeren. 

Na afloop van het nachtelijk beraad wilden de betrokkenen geen details prijsgeven, maar nu blijkt dat het minimumloon volgend jaar in één keer met 10 procent omhoog gaat. Dat is veel sneller en meer dan verwacht, want de verhoging zou in drie stappen van 2,5 procent  plaatsvinden. 

Het minimumloon is gekoppeld aan uitkeringen zoals de bijstand en de AOW, dus ook deze groepen gaan door de maatregel erop vooruit.

De huidige verlaging van de brandstofaccijns wordt voorlopig voortgezet. Deze wordt pas in de loop van volgend jaar afgebouwd. De korting op de energieprijzen blijft maar gaat anders worden geregeld; via een lagere energiebelasting.

Ook gaat er belastingtechnisch het nodige veranderen. Zo gaat het het percentage in de eerste schijf omlaag. Tegelijkertijd gaat het kindgebonden budget fors omhoog. Ook andere toeslagen, zoals de huur- en zorgtoeslag, zullen de hoogte ingaan. 

Zo wil het kabinet en de lage inkomens en de middeninkomens ondersteunen. Het is nog niet duidelijk of het miljardenpakket voldoende zal zijn om alle koopkrachtverlies te compenseren. 

De kosten voor het pakket zullen gaan worden betaald door bedrijven en mensen met vermogen. Daarvoor gaan hogere belastingtarieven gelden, volgens de bronnen. Ook energiebedrijven als Shell en Exxon zullen meer belasting gaan betalen. De zogeheten mijnbouwheffing die ze betalen voor het winnen van olie en gas gaat omhoog.

Het kabinet kent ook enkele meevallers: door de historisch hoge inflatie en de daardoor stijgende prijzen wordt er een hoger bedrag geïnd aan btw en ook hoge gasprijzen leveren een voordeel op voor de schatkist.