Strikt toezicht op onder andere dierenwelzijn tijdens Offerfeest

Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houden ook tijdens het Offerfeest 2021 strikt toezicht op het doden van dieren. Dat betekent dat in ieder slachthuis dierenartsen aanwezig zijn die toezien op het slachtproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd.

Daarnaast houden de NVWA, de politie en de Veiligheidsregio’s tijdens het Offerfeest extra controles om er op toe te zien dat bedrijven en consumenten zich houden aan de regels voor dierenwelzijn, voedselveiligheid en coronamaatregelen.

Offerfeest 2021
Het Offerfeest vindt plaats van 20 tot en met 22 juli. Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen geslacht. Dit kan zowel bedwelmd als onbedwelmd gebeuren. Vorig jaar is tijdens het Offerfeest ongeveer de helft van de dieren onbedwelmd geslacht.

De Nederlandse wet- en regelgeving staat dit onder voorwaarden toe. Dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten zijn tijdens het onbedwelmd slachten permanent aanwezig om toe te zien dat de regels worden nageleefd en de dieren niet onnodig lijden. Overtredingen kunnen leiden tot boetes of een verbod op (onbedwelmd) slachten.

Coronaregels binnen en buiten slachthuizen
Dit jaar mogen 47 slachthuizen dieren slachten tijdens het Offerfeest. In april hebben de slachterijen een brief gekregen van de NVWA met toelichting op het hele proces. Slachthuizen moeten tijdens het Offerfeest maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hiermee blijft de veiligheid gewaarborgd voor de medewerkers in en rondom het slachthuis.

De gemeenten/Veiligheidsregio’s en politie zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels die zijn ingesteld om verspreiding van het cornonavirus te voorkomen buiten de slachthuizen. Slachthuizen en verkooppunten dienen zich te houden aan de RIVM-richtlijnen rondom corona.

Vervoerscontroles en optreden tegen illegale slacht
Inspecteurs van de NVWA voeren tijdens het Offerfeest extra controles uit om na te gaan of de regels voor het vervoeren van dieren goed worden nageleefd. Ook zien de NVWA en de politie erop toe dat dieren buiten slachthuizen niet illegaal onbedwelmd worden geslacht. Het onbedwelmd slachten van dieren is in Nederland alleen in erkende slachthuizen en onder toezicht van de NVWA toegestaan.

Vermoedens van illegale praktijken kunnen worden doorgegeven aan het landelijke meldpunt voor misstanden met dieren, telefoonnummer 144. Bij overtreding zal streng worden opgetreden. De maximale boete voor het onbedwelmd slachten van dieren buiten het slachthuis is 87.000 euro. Ook kan een overtreder een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar krijgen.