Halsema is tegen aanscherping krakerswet

Burgemeester Halsema van krakershoofdstad Amsterdam heeft samen met de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie in een open brief aan de Eerste Kamer gevraagd vandaag niet in te stemmen met een initiatiefvoorstel van de VVD en CDA om krakers sneller uit een pand te zetten. Het voorstel zou juist contraproductief werken, stelt zij namens de driehoek.

In de brief stelt de driehoek dat het 'een gemiste kans is' dat de initiatiefnemers nooit contact hebben gezocht met de Amsterdamse driehoek. "Als de initiatiefnemers de moeite hadden genomen de Amsterdamse driehoek te consulteren, zouden ze zien dat hun voorstel, zeker na de aanscherpingen, achterhaald en ingehaald is door de praktijk. Het lost het eigenlijke probleem, namelijk leegstand, niet op en bovendien is de verwachting van alle experts dat de ontruimingstermijn zal toenemen."

Kort geding
Het VVD en CDA willen dat krakers sneller uit huis gezet kunnen worden. Momenteel moet er eerst een kort geding worden aangespannen en totdat de uitspraak daarvan bekend is, mogen krakers niet worden uitgezet. Dat kan tot acht weken duren.

Dat is te lang, vinden Van Toorenburg (CDA) en Koerhuis (VVD). Volgens de initiatiefnemers moeten krakers via het strafrecht berecht worden waardoor zij binnen 72 uur uitgezet kunnen worden.

Veel kritiek
Er komt vanuit Amsterdam veel kritiek op het initiatiefvoorstel. De omslag van een civielrechtelijk naar een strafrechtelijk proces zou namelijk als gevolg hebben dat de opsporingscapaciteit bij dringende zaken van de politie moet worden aangewend om krakers uit panden te zetten. Onnodig, volgens de driehoek.

Zo wordt er vaker overgegaan tot aanhouding en registratie van krakers, wordt er opgetreden op heterdaad en zijn er afspraken gemaakt met de rechtbank over het sneller inplannen van een kort geding om de ontruimingsprocedure te versnellen.

Momenteel leidt een zaak maar in 30 procent van de gevallen tot een kort geding omdat veel krakers uit zichzelf vertrekken. Bij het nieuwe voorstel moet elke zaak worden behandeld. "Dat betekent een toename van 231 procent." Het OM liet al eerder weten niet blij te zijn met het voorstel. "De officier van justitie is een van de belangrijkste uitvoerders van de wet, maar de officier wordt een stuk minder slagvaardig."

Slinkend probleem
Bovendien zou het probleem van krakers al flink aan het slinken zijn. Het aantal gekraakte panden in Amsterdam is van 86 in 2019 gezakt naar maar 15 gekraakte panden in coronajaar 2020. De driehoek is dan ook ondubbelzinnig in de brief. "Effectieve, lokale handhaving van het kraakverbod is geenszins gediend met dit wetsvoorstel en wij verzoeken u dit te betrekken bij uw eindoordeel."

Het initiatiefvoorstel werd in december met een krappe meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en ligt vandaag ter stemming bij de Eerste Kamer.