Alblasserdam: Illegaal feest eindigt met veel geweld tegen de politie

Politieagenten die vrijdag 23 oktober kort voor middernacht een illegaal feest op een schip nabij jachtwerf Oceanco beëindigden, kregen te maken met een golf van geweld. De aanwezigen keerden zich massaal tegen de agenten en gebruikten daarbij veel geweld. Vijf geweldplegers werden aangehouden, twee agenten raakten in het tumult lichtgewond.

Tijdens een surveillance zagen enkele agenten feestverlichting branden aan boord van een boot nabij jachtwerf Oceanco. Toen zij poolshoogte gingen nemen, hoorden en zagen zij dat er een feest gaande was waarbij luide muziek werd afgespeeld. Hierop besloten de agenten om de boot te betreden. Aan boord van de boot is getracht om met aanwezige in gesprek te gaan, deze was echter niet goed aanspreekbaar omdat hij behoorlijk onder invloed van alcohol was. In de binnenruimte van het schip waren circa 15 personen volop aan het feesten. De agenten zagen daarbij dat de aanwezigen zich niet aan de Coronaregels hielden (onder andere geen 1,5 meter afstand). Hierop werd besloten om een einde te maken aan dit feest. Bij het aanroepen door de politie om te stoppen met het feest negeerde de aanwezigen de opdracht van de agenten. In plaats daarvan ontstond een discussie tussen de agenten  en de aaanwezige personen waarbij de feestgangers gingen duwen en trekken. Tijdens dit tumult werd het politieshirt van een van de agenten kapot getrokken. Toen de agenten versterking hadden opgeroepen, werd besloten om het feest te beeindigen en de aanwezigen te verwijderen van het schip.

Golf van geweld
De personen gingen vervolgens vol in verzet, en er werd met glazen naar agenten gegooid, ook gooide men stoelen naar de politieagenten. Hierop volgend zijn de feestgangers een gevecht met de agenten aangegaan. In totaal hield de politie vijf raddraaiers aan. De verdachten, vier mannen en een vrouw in de leeftijd van 23 tot 34 jaar, komen uit Alblasserdam. De agenten waren genoodzaakt om ook geweld te moeten toepassen. Er is onder andere met de wapenstok geslagen. Daarnaast was er inzet nodig van een surveillancehond, waarbij ook een stroomstootwapen door de politie is ingezet. Agenten spraken van een ‘orgie van geweld’ dat zij nog niet eerder hadden meegemaakt.” Twee agenten zijn gewond geraakt. De één heeft kneuzingen. De ander heeft een beschadiging aan een vinger.

De politie neemt de zaak erg hoog op. 'Agenten stappen naar voren om de samenleving te beschermen en uitvoering te geven aan maatregelen met betrekking tot de Corona-pandemie. Dan past het gedrag van de aanwezigen op het schip op geen enkele wijze hierin. Schandalig wat daar plaatsvond. Twee agenten raakten in het tumult lichtgewond.'

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Geweld tegen politie en hulpverleners
De politie is van mening dat agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel is. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen politiemensen wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.