BPRC, een apenfokcentrum voor commerciŽle winst?

Het BPRC heeft naast een 40% reductie van het aantal dierproeven de opdracht van de minister gekregen om de omvang van de fokkolonie geleidelijk terug te brengen via geboortebeperking. Uit onderzoek van Animal Rights blijkt dat het BPRC een manier heeft gevonden om er winst uit te slaan: Aapjes uit de fokkolonie verkopen aan een gepeperde prijs van 7000 Euro voor een leven.

De Tweede Kamer heeft in 2016 unaniem voor een motie gestemd om het aantal apen in het BPRC naar nul af te bouwen. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren vindt dat de handel in apen door het BPRC daarmee volstrekt in strijd is: “Kennelijk heeft het BPRC een verdienmodel gevonden in het verkopen van apen die worden gefokt. Onaanvaardbaar, want het BPRC krijgt maar liefst 10 miljoen euro per jaar van de overheid! Met belastinggeld wordt hier nu een handel in apen opgezet. Hoe kan de verantwoordelijke minister dit toestaan? Ik zal haar hierop aanspreken. Worden er meer apen gefokt dan is afgesproken? Waarom wordt dit niet precies bijgehouden door de overheid? Dit laat ook zien waarom de afbouw van het aantal apen in het BPRC door de overheid moet worden geregeld en dat je dit niet aan het BPRC kunt overlaten.”

De belofte van het BPRC of de fokkolonie te reduceren
Het BPRC heeft in 2018 de opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekregen om het aantal dierproeven met 40% te verminderen. Daarnaast moest per direct begonnen worden met het verkleinen van de fokkolonie door geboortebeperking. In 2019 presenteerde het BPRC het ambitieplan voor de periode 2019 tot 2025 dat meer weg heeft van een reclamefolder.

In dit ambitieplan geeft het BPRC aan dat in de komende periode het aantal dieren op het terrein geleidelijk vermindert zal worden van 1437 apen in 2018 tot ca. 1000 apen in 2025. “Dit zal zorgvuldig gebeuren door het implementeren van geboortebeperking -al in het jaar 2018 gestart- zodat uitplaatsingen niet aan de orde komen.”, klinkt het op pagina 16.

BPRC verkoopt resusapen aan de ku leuven aan 7000 euro voor een leven
Het BPRC heeft een grote fokgroep van apen in zijn bezit. Van 2010 tot en met 2018 zijn er maar liefst 1796 apen geboren in het apentestcentrum. Uit de jaarverslagen van het BPRC blijkt dat er in het BPRC veel meer apen geboren worden dan gebruikt. Waarom heeft het BPRC in 2025 nog steeds 1000 apen nodig? Op pagina 8 van hun plan legt het BPRC uit dat er een relatief groot aantal apen in fok aangehouden moeten worden om inteelt te voorkomen en om een groot aantal relevante genetische factoren te waarborgen.

Dat het BPRC daarnaast ook nog apen uit de fokkolonie doorverkoopt voor commerciële winst staat nergens in het ambitieplan vermeldt. Via een informatieverzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is Animal Rights erachter gekomen dat het BPRC resusapen aan een gepeperde prijs van 7000 Euro per dier aan de KU Leuven verkoopt. “We vroegen ons al langer af waar al deze apen heen gaan en nu hebben we het antwoord: het BPRC voorziet een mooie bijwinst als apenhandelaar”, aldus Hochmuth.

Jen Hochmuth van Animal Rights: “We willen dat de miljoenen euro’s subsidie besteed worden aan moderne dierproefvrije technieken en niet aan een primatencentrum dat in apen handelt. Het BPRC moet dicht en de apen die nu opgesloten zitten moeten met pensioen: zij verdienen de juiste zorg in een gespecialiseerd opvangcentrum.”

Apen bij het BPRC (Foto: Animal Rights)
Apen bij het BPRC (Foto: Animal Rights)