Halsema over uitstel nieuw vuurwerkbeleid Amsterdam: 'We kregen het gewoon niet rond'

In Amsterdam alleen een paar specifieke zones waar vuurwerk mag worden afgestoken. Het idee was dat ze er komende jaarwisseling al zouden komen, maar dat wordt toch pas een jaar later. Burgemeester Halsema legt in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester uit waarom het nieuwe beleid toch met een jaar is uitgesteld. 

"We kregen het gewoon niet rond in handhaving en voorbereiding", zegt de burgemeester. "Dus we dachten: we kijken het nog een jaar aan. Waarschijnlijk gaan we er volgend jaar wel toe over. We hebben nu het aantal gebieden waar het niet meer mag uitgebreid. Het mag niet in parken, rond ziekenhuizen en instellingen waar dieren verblijven."

Met de handhaving is direct een van de hoofdredenen voor het uitstel van het nieuwe beleid genoemd. "Wij kampen zoals bekend met enorme tekorten bij de politie, bij handhaving. Dus de vraag is of je dat, als je in een keer de omslag maakt, kan handhaven. En als je nieuw beleid introduceert, moet dat geloofwaardig zijn. Dus bouwen we het wat rustiger op."

Toch is niet alleen de beperkte capaciteit bij politie en handhaving oorzaak van het uitstel van het beleid. "Wij moesten het ook voldoende voorbereiden en het moest ambtelijk voldoende voorbereid worden en dat was gewoon nog niet gereed."

Ook komt de kerstboomverbranding in Floradorp in Amsterdam-Noord aan de orde. "Ons eigen volksfestijn", zoals de burgemeester het noemt. "Daar ga ik zelf kijken dit jaar en daar heb ik ook echt zin in. Je ziet dat de bewoners van Floradorp dat zelf ongelooflijk goed onder controle hebben en tot nu toe ook heel goed overleggen met het stadsdeel om te zorgen dat dat niet uit de klauwen loopt."

Voor taferelen zoals in het Haagse Duindorp, waar onrust ontstond nadat het traditionele vreugdevuur werd afgeschaft, hoeven de Noorderlingen dan ook niet bang te zijn. "Wat mij betreft niet. Want je kan je heel goed voorstellen dat, als je alleen nog maar een paar plekken hebt waar je wel vuurwerk mag afsteken, dit er daar een van is."