'Tolken kregen varkensvlees en mochten niet bidden'

Een flink aantal tolken waarmee het Nederlandse leger heeft gewerkt in Afghanistan heeft gezondheidsproblemen ontwikkeld vanwege een gebrekkige behandeling tijdens hun dienstjaren. Dat erkent het ministerie van Defensie naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur zondag.

De tolken, die in Nederland wonen maar van Afghaanse komaf zijn, stellen in Nieuwsuur dat zij zijn geïntimeerd en gediscrimineerd. Zo kreeg een aantal bijvoorbeeld geen toestemming om te bidden, en werd varkensvlees voorgeschoteld aan de doorgaans islamitische tolken. Een groot deel van de tolken zit na hun dienst thuis met zware psychische klachten, stelt de advocaat van een aantal tolken Michael Ruperti tegenover Nieuwsuur.

Bij Defensie zijn klachten bekend van ruim 25 tolken van de ongeveer 70 die zijn ingezet tijdens de gehele ISAF-missie, laat het ministerie in een reactie weten. Het ministerie is met deze tolken in gesprek. "Defensie houdt tijdens de uitzendingen zoveel mogelijk rekening met de religieuze achtergrond van het personeel", aldus de verklaring. "Tijdens de operationele inzet is dat echter niet altijd mogelijk."

Volgens advocaat Ruperti komt Defensie beloftes aan de getroffen tolken over loon, premies en bevorderingen niet na. Tientallen zouden al twee jaar in gesprek zijn met het ministerie over een goede regeling. Volgens de advocaat zou de groep overwegen naar de rechter te stappen.

De tolken waarvan de klachten bekend zijn worden volgens Defensie echter wel intensief begeleid. Aangezien het relatief grote aantal problemen, worden tolken die zich nog niet hebben gemeld proactief benaderd. "Daarbij wordt hen gevraagd naar hun gezondheid en worden ze gewezen op faciliteiten die er zijn voor het geval zich problemen zouden voordoen."