Hoger collegegeld voor excellente student

Een aantal instellingen in het hoger onderwijs mag vanaf volgend studiejaar een hoger collegegeld vragen aan studenten die excellent onderwijs willen. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een experiment met een beperkte collegegelddifferentiatie voor de zogeheten honours tracks.

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) komt hiermee tegemoet aan studenten die behoefte hebben aan intensieve trajecten, omdat ze zich onvoldoende voelen uitgedaagd. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van het overige onderwijs, mogen enkele instellingen meedoen aan het experiment om hoger collegegeld te vragen,

Dit studiejaar moeten voltijdstudenten voor een hogeschool of universiteit die door de overheid wordt gefinancierd 1835 euro collegegeld betalen. Volgend jaar is dat 1906 euro. Aan de 'excellente' studenten mag maximaal twee keer zo veel worden gevraagd.

De studenten kunnen hiervoor krediet aanvragen. Voorwaarde is verder dat instellingen een goede dispensatieregeling hebben voor studenten voor wie het verhoogde collegegeld een onevenredige belasting vormt. Ook moet de instelling goed duidelijk maken dat voor de excellente opleiding een hoger collegegeld wordt verlangd.

Bussemaker kiest voor een experiment omdat zij meer informatie wil hebben over de effecten van de collegegeldverhoging op de toegankelijkheid en het aanbod van de honours tracks. Instellingen die eraan mee willen doen kunnen volgend jaar en in 2015 een aanvraag indienen; de experimenten lopen tot uiterlijk 2019.