Vijfhonderdste executie in Texas

In Texas is woensdagavond het vijfhonderdste doodvonnis ten uitvoer gelegd sinds de doodstraf in de Amerikaanse staat weer van kracht werd. De 52-jarige Kimberly McCarthy kreeg in de staatsgevangenis in Huntsville een dodelijke injectie toegediend. Ze was ter dood veroordeeld voor de moord op haar 71-jarige buurvrouw bij een roofoverval in 1997.

Van alle Amerikaanse staten worden in Texas de meeste doodvonnissen uitgesproken. In 1976 bepaalde het federale Hooggerechtshof dat het moratorium op de doodstraf, dat vier jaar eerder van kracht was geworden, moest worden opgeheven. In 1977 besloot Texas executies door middel van een injectie uit te voeren. In de staat wordt eens in de drie weken een doodvonnis uitgesproken.