Aardbevingen door gaswinning worden krachtiger

Aardbevingen door gaswinning in Groningen kunnen in de toekomst naar verwachting sterker zijn dan tot nu toe gedacht. Hoe sterk is nog niet exact duidelijk, daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) is vooralsnog echter niet van plan de gaswinning in de provincie te beperken.

Kamp schrijft vrijdag aan de Tweede Kamer in een reactie op rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) maatregelen te nemen 'om de veiligheid van mensen die boven het gasveld in Groningen wonen te vergroten'. Zo trekt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die de gaswinning in handen heeft, honderd miljoen euro extra uit voor versterking van kwetsbare gebouwen.

De NAM gaat de komende tijd mensen en bedrijven die willen weten hoe veilig hun huis of pand is bij een beving informeren. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de noodzaak en mogelijkheden zijn om de kans op en kracht van eventuele bevingen te beperken.

Uit de rapporten blijkt dat het aantal bevingen in de regio samenhangt met de hoeveelheid gas die uit de grond wordt gehaald. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert daarbij de winning van gas in Groningen te beperken.

Zolang er geen volledig inzicht bestaat in de maximale kracht van toekomstige bevingen is een besluit over beperking van de productie niet verantwoord, vindt de minister echter. De gevolgen van het beperken van gaswinning voor de samenleving zouden groot zijn. "Nagenoeg alle Nederlanders gebruiken het gas om hun huis te verwarmen en te koken", aldus Kamp.

De onderzoeken werden uitgevoerd naar aanleiding van de beving van 16 augustus 2012 bij het dorp Huizinge in de gemeente Loppersum. Die aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter zorgde voor een recordaantal schademeldingen aan huizen. In totaal werden meer dan duizend schademeldingen gedaan.

De NAM was overigens al begonnen met onderzoek naar de maximale sterkte van bevingen. Ook bekijkt de NAM of het mogelijk is met alternatieve winningstechnieken het aantal en de maximale sterkte van aardbevingen te beperken. Deze onderzoeken worden versneld uitgevoerd en zijn eind dit jaar klaar.